• آسانسور فوجی
  • آسانسور فوجی
  • آسانسور فوجی
  • آسانسور فوجی
  • آسانسور فوجی

فیلم تبلیغاتیچگونه مشکل عدم نمایش فیلم در مرورگر Firefox و Chrome برطرف نماییم؟
برای حل مشکل عدم نمایش فیلم در ویندوز 7 مخصوص مرورگر Firefox از لینک زیر پلاگین مورد را دانلود نمایید
http://www.interoperabilitybridges.com/html5-extension-for-wmp-plugin

برای حل مشکل عدم نمایش فیلم در ویندوز xp با vista مخصوص مرورگر Firefox از لینک زیر پلاگین مورد را دانلود نمایید
http://www.interoperabilitybridges.com/Windows-Media-Player-Firefox-Plugin-Download

برای حل مشکل عدم نمایش فیلم در مرورگر Chrome از لینک زیر پلاگین مورد را دانلود نمایید
http://www.interoperabilitybridges.com/wmp-extension-for-chrome

آسانسور فوجی